TEKSTY ZAWIADOMIEŃ ŚLUBNYCH - największy wybór:

 

ZAWIADOMIENIE 1

...................... i .....................

serdecznie zawiadamiają,
że dnia .................. roku o godz. ..........
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas
mszy świętej w kościele .................... przy ul. ................... w .................,
a chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ………………………………………………………

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni

 

ZAWIADOMIENIE 2

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.

........................... i ...........................

Uroczystość Zaślubin odbędzie się
dnia .............................. roku o godzinie ..........
w kościele .............. przy ul. ................. w ...............

 

ZAWIADOMIENIE 3

........................................
i
........................................

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zawiadomić Sz. P.
o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ............... roku o godzinie ..........
w kościele ............................. przy ul. ..................... w .................

 

ZAWIADOMIENIE 4

...................... i .......................
rozpoczynają wspólną drogę życia
ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu ................ roku o godzinie ............
w kościele .................................... w ....................
O uroczystości tej mają zaszczyt zawiadomić Sz. P.


Rodzice i Narzeczeni

 

ZAWIADOMIENIE 5

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

........................ i .........................

łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zawiadamiamy o uroczystości Zaślubin, która odbędzie się
dnia ....................... roku o godzinie ...........
w kościele ........................ przy ul. .................. w ...............

 

ZAWIADOMIENIE 6

.......................... i .......................

mają przyjemność zawiadomić Sz.P.
o uroczystości podpisania Aktu Małżeństwa,
która odbędzie się dnia ...................... roku o godzinie ................
w kościele .................................. przy ul. ....................... w ..................

 

ZAWIADOMIENIE 7

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają,
że dnia .................... roku o godzinie ...........
w kościele .......................................... w ..............
ślubować sobie będą
miłość i wierność małżeńską

........................ i .........................

O uroczystości tej mają zaszczyt zawiadomić Sz. P.


Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAWIADOMIENIE 8

Zgodnie oświadczamy,
że dnia .................. roku o godzinie ..........
w kościele .......................... przy ul. ...................... w ................
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.
Będzie nam miło wypowiedzieć słowo „tak”
w Waszej obecności.

........................ i .......................

 

ZAWIADOMIENIE 9

..........................
i
...............................

w imieniu Rodziców i własnym
z radością zawiadamiają Sz. P. o swoim Ślubie,
który odbędzie się dnia ........................ roku o godzinie ...........
w kościele ............... przy ulicy .................. w ...................

 

ZAWIADOMIENIE 10

Z łaski niebios połączeni wielką miłością,
bardzo szczęśliwi i wielce stremowani,
za wielki honor poczytają sobie zawiadomić, iż

.................................. i ..................................

....................... Anno Domini ............. o godzinie ..........
w kościele .............................. w ..................
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść,
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.

 

ZAWIADOMIENIE 11

Wszem i wobec, i każdemu z osobna,
wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską

....................... i ..........................

Owe Zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła
potwierdzimy ............................. roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ..........
w kościele ...................................... przy ul. ............... w ...................

 

ZAWIADOMIENIE 12

Pełna szczerych chęci i ochoty

............................

oraz Bogu ducha winien

.............................

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi
ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia
niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć Związek Małżeński.

Uroczystość Zaślubin odbędzie się
dnia ..................... roku o godzinie ........
w kościele ................. w ................

 

ZAWIADOMIENIE 13

Dnia ................... roku o godzinie ..............
w kościele ......................... przy ul. ............................. w ............

........................... i ...............................

rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.
O tym radosnym wydarzeniu zawiadamiają
Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAWIADOMIENIE 14

Dnia ......................... roku o godzinie .........
w kościele ......................................... przy ul. ..................... w .......................
odbędzie się ślub

.............................. i .........................

Rodzice i Narzeczeni
wielce zaszczyceni będą, gdy Sz.P.

uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.ZAWIADOMIENIE 15

Dnia ................. roku o godzinie ...........
w kościele ...................... przy ul. ................... w ...............
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

..............................
i
..............................

O uroczystości serdecznie zawiadamiają
Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAWIADOMIENIE 16

.......................................
i
........................................

z wielką radością zawiadamiają,
że dnia .......................... roku o godzinie .........
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej
w kościele ............................. w ....................

 

ZAWIADOMIENIE 17

Sztuka z życia zapisana w III aktach pt.
"Prawdziwy romans"

W rolach głównych:

Panna Młoda ..........................
Pan Młody ..............................

W pozostałych rolach :
Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie
Reżyseria: Samo Życie
Akt I - dla tradycji
Obrzęd błogosławieństwa w domu ................. o godzinie ..........
Akt II - dla ducha
Sakrament małżeństwa w Kościele ..................... w ....................
dnia ..................... roku o godzinie ...........
Akt III - dla ciała
Noc poślubna bez udziału Gapiów

O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą
Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAWIADOMIENIE 18

..................................... i ..............................

mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.
Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia ...................... roku o godzinie ................
w ................................. w ........................ZAWIADOMIENIE 19

Ja ........................
i
Ja ................................................

Już wkrótce powiemy sobie "Tak"
................................... roku o godzinie ..............
w podniosłej atmosferze staniemy przed ołtarzem
.............................................. w ..............................
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.
Wszystkich Przyjaciół,
którzy chcieliby dzielić z nami radość tej niezwykłej chwili
serdecznie zapraszamy!ZAWIADOMIENIE 20

Z radością zawiadamiamy,
że w sobotę ........................ roku o godz. ........
w Kościele ..............................................
w .....................
odbędzie się uroczystość naszych zaślubin,
na którą wraz z Rodzicami serdecznie zapraszamy

 

ZAWIADOMIENIE 21

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!!!

...................................... i ......................................

zawiadamiają, że ..........................roku o godz. ........
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej w kościele ............................. w ....................
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć
Szanownych Państwa serdecznie proszą.
Rodzice i Narzeczeni

 

ZAWIADOMIENIE 22

...................................
i
........................................

z radością zawiadamiają , że w dniu ........................... roku

o godz. ...............
w Kościele ............................. w ...............

przy ul. ......................................
uczuciem miłości przysięgę na wierność sobie

wobec Boga składać będą.ZAWIADOMIENIE 23

Sobie ku szczęściu, przyjaciołom ku uciesze,
wbrew przestrogom "życzliwych"
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść

......................................
i
.....................................

A gdy zegary godzinę ........... wskazywać będą,
dnia .............................roku Bóg złączy ich na zawsze
w kościele ................................... w ...............................ZAWIADOMIENIE 24

„W opinii tego świata zawarcie małżeństwa jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna: małżeństwo to początek wszystkiego.”

Anne Sophie Swetchine

Dlatego też z wielką radością zawiadamiamy

o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ........................... roku o godzinie .................
w Kościele .................................... w .......................

................................. i .....................................

 

ZAWIADOMIENIE 25

Sąd Najmilszy, po rozpoznaniu sprawy

..................................... i ...........................

 

oskarżonych o miłość wzajemną, uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego Związku Małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji. Ogłoszony zostanie
dnia ............................ roku o godzinie .......... w Kościele ....................................
w .....................................

 

Nie zdający sobie sprawy z powagi chwili               Nie biorący za nic odpowiedzialności

Narzeczeni                                                            Rodzice